پارلمان اردن

پارلمان اردن با اکثریت آرا به اخراج سفیر رژیم صهیونیستی رأی داد

پارلمان اردن با اکثریت آرا به اخراج سفیر رژیم صهیونیستی رأی داد پس از اظهارات و مواضع نژادپرستانه وزیر دارایی رژیم صهیونیستی علیه اردن و فلسطین، پارلمان اردن با اکثریت آرا به اخراج سفیر رژیم

فروردین 2, 1402 - ۳:۵۳ ب٫ظ ادامه مطلب