مشدی عبدالحسینِ کیانی چطور «جوان‌مردِ قصاب» شد؟

مشدی عبدالحسینِ کیانی چطور «جوان‌مردِ قصاب» شد؟

مشدی عبدالحسینِ کیانی چطور «جوان‌مردِ قصاب» شد؟/ عمر با برکتی که فقط شهادت را کم داشت.قصاب‌ها همیشه توی ذهنمان مردهایی چهار شانه، اخمو با یک سبیل تاب خورده‌اند. کسانی که آن‌قدر زور توی بازوهایشان هست

فروردین 18, 1402 - ۲:۱۷ ق٫ظ ادامه مطلب