راز ماندگاری شعر فارسی

راز ماندگاری شعر فارسی

راز ماندگاری شعر فارسی.عشق از مهمترین ارکان شعر و ادب فارسی است. از عشق زمینی که پیونددهنده قلب آدمیان است تا عشق عرفانی که ودیعه الهی در وجود آدمی است، انواع عشق در شعر فارسی

فروردین 25, 1402 - ۸:۱۳ ق٫ظ ادامه مطلب