الحاق تجهیزات شناوری به نیروی دریایی سپاه

الحاق تجهیزات شناوری به نیروی دریایی سپاه

روایت دهمین آئین الحاق تجهیزات شناوری به نیروی دریایی سپاه/ سردار سلامی: واکنش مردم در مقابل دشمن تمام کننده است نیروی دریایی سپاه در دهمین آیین الحاق شناورها و تجهیزات دریایی مجهز به شناورهای سبک

اسفند 18, 1401 - ۱۱:۴۴ ب٫ظ ادامه مطلب