راهبردهای دیکته شده برای رژیم الهام علیف

راهبردهای دیکته شده برای رژیم الهام علیف توضیح تصویر توضیح لینک توضیح لینک

راهبردهای دیکته شده برای رژیم الهام علیف:پاک سازی درونی -وتنش بیرونی

⭕️در راستای خدمت رسانی گسترده الهام علیف به رژیم اسرائیل وقدرت های غربی –
به گزارش رک نیوز و به نقل ازکانال مقاومت اسلامی قفقار: انچه که نشان می دهد که دو راهبرد اصلی برای پیش برد اهداف غربی ها بر دولت وابسته باکو دیکته شده است
1⃣پاک سازی درونی
2⃣تنش بیرونی
🔻پاکسازی درونی از عناصر مقاومت( شیعه) که مخالف دولت صهیونیستی باکو هستنند یکی از اهداف دیکته شده اسرائیل واتاق های فکر پشت صحنه می باشد – همانطورکه میبینید صدها روحانی و افراد عادی مذهبی به بهانه های مختلف راهی زندان میشوند و بسیاری از افراد تاثیر گذار را از ترس اقدامات احتمالی به صورت پنهانی به شهادت می رساند هدف از این عامل پاک سازی عناصر قدرت ایران (شیعه) برای درگیری روز مبادا می باشد –

🔻این رژیم سعی دارد هرنوع رنگ وبوی مقاومت شیعه را ازآن سرزمین به هر نحوی محو کندیا به زندان بیندازد یا به خود وابسته کند( آخوند درباری)
🔻دومین راهبرد دیکته شده برای الهام علیف تنش بیرونی با جمهوری اسلامی :تا حصول نتیجه ( دست به یقه شدن فیزیکی با ایران) جمهوری جعلی باکو تا انجایی که منجر به جنگ همه گیر شود به جنگ رسانه ای و تهدیدات تروریستی و امنیتی از انواع مختلف ادامه خواهد داد قطعا هیچ چیز جز جنگ باکو را راضی نخواهد کردواین جز وظایف دیکته شده از طرف اسرائیل وناتو می باشد
👈هرچقدر ایران دربرابر باکو انعطاف نشان می دهدوعقب نشینی میکند تهدیدات باکو بیشتر وبیشتر می شود .
راه حل”
1️⃣یک: تقویت و آگاه سازی گروهای داخل قفقاز (شیعیان) وجنبش #حسینیون

توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک

توضیح تصویر
توضیح تصویر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *